SIM SIÊU DATA

Gói cước 1 tháng Gói cước 6 tháng Gói cước 12 tháng
Mới
Siêu Data, Miễn phí phút gọi A50
30gb /30 Ngày
1GB /Ngày
Chỉ 50.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng A89s
120gb /30 Ngày
4GB /Ngày
Chỉ 89.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng A99s
150gb /30 Ngày
5GB /Ngày
Chỉ 99.000 VNĐ
Siêu Data A68
90gb/30 Ngày
3GB /Ngày
Chỉ 68.000 VNĐ
Siêu Data A89
120gb /30 Ngày
4GB /Ngày
Chỉ 89.000 VNĐ
Siêu Data A99
150gb /30 Ngày
5GB /Ngày
Chỉ 99.000 VNĐ
Mới
Siêu Data, Miễn phí phút gọi 6A50
30GB /30 Ngày
1GB/Ngày, Mua 6 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 300.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng 6a89s
120gb /30 Ngày
4GB/Ngày, Mua 6 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 534.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng 6a99s
150gb /30 Ngày
5GB/Ngày, Mua 6 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 594.000 VNĐ
Gói cước 6 tháng 6a68
90gb /30 Ngày
3GB/Ngày, Mua 6 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 408.000 VNĐ
Mới
Siêu Data, Miễn phí phút gọi 12A50
30gb /30 Ngày
1GB/Ngày, mua 12 tháng tặng 2 tháng
Chỉ 600.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng 12a89s
120gb /30 Ngày
4GB/Ngày, Mua 12 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 1.068.000 VNĐ
Siêu Data, Miễn phí 1000 phút nội mạng 12a99s
150gb /30 Ngày
5GB/Ngày, Mua 12 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 1.188.000 VNĐ
Gói cước 12 tháng 12a68
90gb /30 Ngày
3GB/Ngày, Mua 12 tháng tặng 1 tháng
Chỉ 816.000 VNĐ

SỞ HỮU SIM LOCAL VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

SỞ HỮU SIM LOCAL 

VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Mua và nhận SIM

Bước 1

Mua và nhận SIM

Mua SIM trực tuyến và nhận SIM tận tay cực tiện lợi

Kích hoạt SIM qua mã QR

BƯỚC 2

Kích hoạt SIM qua mã QR

Tải về và mở ứng dụng myLocal.vn, chọn Quét mã QR để kích hoạt SIM

Chọn số và đăng ký thông tin

BƯỚC 3

Chọn số và đăng ký thông tin

Lựa chọn số điện thoại mong muốn và đăng ký thông tin cá nhân theo hướng dẫn (chuẩn bị sẵn CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Lắp SIM và sử dụng

BƯỚC 4

Lắp SIM và sử dụng

Kích hoạt SIM thành công, lắp SIM vào điện thoại và sử dụng ngay

Mua ngay