Chính Sách Bảo Mật

I. Mục đích và phạm vi thu thập

1. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website myLocal.vn bao gồm:
- Email.
- Điện thoại.
- Tên đăng nhập.
- Mật khẩu đăng nhập.
- Địa chỉ khách hàng (thành viên).
Đây là các thông tin mà Website myLocal.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ASIM liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website myLocal.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

3. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website myLocal.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

2. Gửi hàng hóa theo địa chỉ thành viên mua cung cấp.

3. Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký.

4. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website myLocal.vn.

5. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

6.Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

7. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website myLocal.vn.

8. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ASIM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

1. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

2. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website myLocal.vn.

IV. Những người hoặc tổ chức có quyền tiếp nhận thông tin

Chỉ Website myLocal.vn được quyền tiếp cận các thông tin của thành viên và khi thu thập thông tin, Website myLocal.vn có cơ chế để chủ thể thông tin lựa chọn việc cung cấp thông tin hoặc không.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ASIM
Địa chỉ:09 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam.
Email:info@asimtelecom.vn
Điện thoại:02873004664

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và điều chỉnh dữ liệu cá nhân của mình

1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website myLocal.vn thực hiện việc này.

2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng đến Ban quản trị của Website myLocal.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website myLocal.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Website myLocal.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. Thông tin cá nhân của thành viên trên Website myLocal.vn được ASIM cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website myLocal.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website myLocal.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Website myLocal.vn.

5. Ban quản lý Website myLocal.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như:
- Họ và tên.
- Địa chỉ liên lạc.
- Email.
- Số chứng minh nhân dân.
- Điện thoại.
- Số tài khoản.
- Số thẻ thanh toán, ...
Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website myLocal.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.