Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân 

Chính sách bảo mật và chia sẽ thông tin này (“Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức cá nhân tham gia truy cập và / hoặc giao dịch trên Ứng dụng myLocal.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM (sau đây gọi tắt là ASIM hoặc LOCAL).

Chính Sách này mô tả cách ứng dụng myLocal.vn tiếp cận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của tổ chức cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên ứng dụng myLocal.vn (gọi tắt là “Khách hàng”).

Dữ liệu cá nhân Khách hàng cung cấp được sử dụng chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cụ thể, Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách với các mục đích chính như sau:

Phạm vi thu thập thông tin của Khách hàng:

i. Dữ liệu cơ bản

Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có thể truy cập trên website hay ứng dụng điện thoại, tại trung tâm hỗ trợ khách hàng cũng như các đại lý, cửa hàng của Asim, Asim có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

Tên, số hộ chiếu, số chứng minh thư nhân dân và các thông tin nhận dạng khác: tên, giới tính, ngày sinh, số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác (ngày cấp và nơi cấp hộ chiếu), quốc tịch, ngôn ngữ;

Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký: thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa chỉ nhà, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Khách hàng;

Hội viên các chương trình khách hàng thường xuyên: thông tin đăng ký hội viên chương trình như số thẻ hội viên, số điểm hoặc số dư tiền thưởng quy đổi, thưởng và ưu đãi, hạng thẻ và các thông tin khác liên quan đến tư cách hội viên của Khách hàng.

Thông tin được thu thập khi Khách hàng sử dụng website, ứng dụng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác của Asim: thông tin cá nhân có thể được thu thập một cách tự động khi Khách hàng sử dụng Ứng dụng myAsim.vn như thông tin địa chỉ IP, cookies, mã đăng nhập;

Trao đổi giữa Asim và Khách hàng: trao đổi, tùy chọn giao tiếp (hủy đăng ký nhận bản tin), thông tin Khách hàng tham gia điều tra, khảo sát, nghiên cứu, khiếu nại hoặc trao đổi qua điện thoại;

Thông tin liên quan đến mạng xã hội: Tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Khách hàng sử dụng, Asim có thể nhận được thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Khách hàng. Ví dụ, khi Khách hàng đăng ký các dịch vụ của Asim bằng tài khoản mạng xã hội, Asim có thể nhận được thông tin lý lịch của Khách hàng trên mạng xã hội bao gồm thông tin liên lạc, sở thích và danh sách bạn bè của Khách hàng.

ii. Cookies và các công nghệ tương tự

Khi Khách hàng sử dụng website hoặc ứng dụng điện thoại của Asim, chúng tôi thu thập thông tin của Khách hàng thông qua cookies và các công nghệ tương tự.

Asim thu thập các thông tin cá nhân nêu ở trên thông qua ứng dụng mylocal.vn khi Khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng hay tương tác với Asim trên mạng xã hội, đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi, chương trình khuyến mại... Ngoài ra, Asim có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của Asim cũng như từ một số cơ quan hành chính công hay các tổ chức khác.

Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên ứng dụng myLocal.vn được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi bổ xung của Chính sách. Phiên bản sửa dổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên ứng dụng myLocal.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân người tiêu dung/Khách hàng:

Ứng dụng myLocal.vn có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào ứng dụng myLocal.vn

Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và ứng dụng myLocal.vn, các websites, apps của Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM hoặc ngược lại.

Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên ứng dụng myLocal.vn.

Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Bất kỳ Công ty thành viên nào trong nhóm Công ty/hệ sinh thái của chúng tôi khi việc chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân đó là cần thiết để cung cấp, hoặc hỗ trợ cho và liên quan đến việc cung cấp sản phẩm cho khách hàn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- Ứng dụng myLocal.vn sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của Local trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết, hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng:

- Ứng dụng myLocal.vn không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp nêu tại mục 2 hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin là cần thiết để ứng dụng myLocal.vn cung cấp dịch vụ / tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp thông tin đơn hàng của Khách hàng cho Thương nhân hoặc thông tin giao nhận cần thiết cho đối tác vận chuyển..)

- Ngoài các trường hợp nêu trên, ứng dụng myLocal.vn sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- Ứng dụng myLocal.vn có thể chia sẽ Thông Tin Khách Hàng với mục đích sau:

+ Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: ứng dụng myLocal.vn có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ: đổ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng cho công việc thống kê. Trong trường hợp ứng dụng myLocal.vn tiền hành khảo sát cần có sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luật mà Khách Hàng cung cấp cho ứng dụng myLocal.vn sẽ không được chuyển đến cho bất kỳ bên thứ ba nào.

+ Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thoả thuận liên kiết chăm sóc Khách Hàng với ứng dụng myLocal.vn: ứng dụng myLocal.vn có thể chia sẽ Thông Tin Khách Hàng với các đổi tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của ứng dụng myLocal.vn. Việc chia sẻ này giúp ứng dụng myLocal.vn có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hàng hoá, dịch vụ và vấn đề mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác liên kết của ứng dụng myLocal.vn được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.

+ Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ 3 là đối tác, đại lý của ứng dụng myLocal.vn: ứng dụng myLocal.vn có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. ứng dụng myLocal.vn cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

+ Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được ứng dụng myLocal.vn sử dụng trên khênh tiếp thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích Khách Hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiện thị quảng cáo trên Google.

+ Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà ứng dụng myLocal.vn có kế hoạch sát nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này ứng dụng myLocal.vn sẽ yêu cầu các đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin:

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Trụ sở chính: 1/18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 19001900 và email: [email protected]

6. Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên Ứng dụng di động myLocal.vn:

Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT myLocal.vn. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên Ứng dụng.

+ Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

+ Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua ứng dụng thương mại điện tử của myLocal.vn, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên myLocal.vn.


Trở về