BẢO HÀNH

Đối với sản phẩm Sim Local: Khách hàng được bảo hành miễn phí nếu trong thời hạn bảo hành sản phẩm mà phát hiện sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung). Thông tin bảo hành được ấn định trên từng thẻ bảo hành được cung cấp cùng sản phẩm bạn đặt. Lưu ý nếu sản phẩm của bạn đã quá thời hạn bảo hành, bạn sẽ có trách nhiệm tự trả chi phí sửa chữa (nếu có).

Đối với các dịch vụ như: Đặt hàng, Tư vấn sức khỏe, Giao hàng, Đặt xe, Đọc báo, Xem phim,… Do đặc thù của sản phẩm là dịch vụ nên không có chính sách bảo hành.

Trở về