BỒI THƯỜNG - CHÚNG TÔI SẼ TỰ BẢO VỆ MÌNH NẾU BẤT KỲ BÊN NÀO SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ MyLocal.vn từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường, tổn thất, trách nhiệm, và tất cả các chi phí và các chi phí quốc phòng của một bên thứ ba phát sinh trong kết nối với việc sử dụng hoặc lạm dụng các dịch vụ của bạn hoặc khi bạn vi phạm các quy định sử dụng của chúng tôi.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của một bên thứ ba, bạn phải đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý và cam kết sự bồi thường. Chúng tôi cũng sẽ có quyền để bảo vệ bản thân nếu bất kỳ bên nào sử dụng sai mục đích dịch vụ của chúng tôi.

Trở về