ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG

Tại myLocal.vn, chúng tôi luôn cố gắng mọi khả năng để đảm bảo nội dung trên ứng dụng luôn được cập nhật chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ có một số lỗi đánh máy, lỗi báo giá hoặc cái lỗi khác mà đội ngũ chúng tôi chưa phát hiện ra. Trong trường hợp đó, xin đừng do dự báo ngay cho chúng tôi biết để có thể sửa ngay lập tức.

Nhằm nâng cao dịch vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận bất cứ phản hồi nào bạn có thể có liên quan đến nội dung của myLocal.vn nhằm cải thiện và tăng độ hài lòng của bạn với trải nghiệm trên ứng dụng của chúng tôi.

Trở về