CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - QUYỀN TRUY CẬP & SỬ DỤNG THÔNG TIN

A · Thông báo

1. Mục đích

Gửi thông báo đến người dùng về thông tin và cập nhật mới nhất trên ứng dụng myLocal.vn

B · Máy ảnh

1. Mục đích

Quét mã QR trên SIM Local, chụp giấy tờ tuỳ thân cho mục đích xác minh danh tính khi kích hoạt SIM. Ngoài ra, người dùng cuối có thể chụp và chia sẻ ảnh đến người dùng khác trên tính năng Local Chat.

2. Lưu trữ

Ứng dụng myLocal.vn có chụp và lưu trữ ảnh chụp về giấy tờ người dùng cho mục đích kích hoạt SIM.

C · Vị trí

1. Mục đích

Ứng dụng myLocal.vn yêu cầu truy cập Vị trí để định vị vị trí hiện tại người dùng cho mục đích:

1. Gợi ý người dùng với gói khu vực phù hợp nhất cho SIM của họ tuỳ thuộc vào khu vực họ sinh sống.

2. Xác định vị trí để thực hiện dịch vụ đặt xe qua tính năng “Local Xe”.

2. Lưu trữ

Ứng dụng myLocal.vn sử dụng vị trí người dùng để cung cấp dịch vụ Viễn thông và dịch vụ số một cách tốt nhất. Chúng tôi chỉ lưu trữ vị trí như một phần thông tin khách hàng khi kích hoạt SIM Local.

Khi sử dụng dịch vụ “Local Xe” người dùng cũng cần chia sẻ vị trí để thực hiện dịch vụ đặt xe qua đơn vị đối tác là EMDDI. myLocal.vn không lưu trữ thông tin này.

D · Danh bạ

1. Mục đích

Ứng dụng myLocal.vn khuyến khích người dùng đồng bộ danh bạ người dùng với tính năng “Local Chat” để liên hệ và giao tiếp nhanh hơn.

2. Lưu trữ

Sau khi đồng bộ danh bạ với “Local Chat”, ứng dụng myLocal.vn có truy cập và lưu trữ danh bạ của người dùng để hiển thị bên trong dịch vụ “Local Chat”. Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ thông tin này với đơn vị thứ ba.

E · Microphone

1. Mục đích

Ứng dụng myLocal.vn yêu cầu quyền sử dụng microphone khi người dùng thực hiện gọi điện thoại qua mạng với “Local Chat”

2. Lưu trữ

Ứng dụng myLocal.vn không lưu trữ bất kỳ thông tin thoại nào của người dùng khi thực hiện gọi điện qua “Local Chat”

F · Thư viện ảnh & phương tiện

1. Mục đích

Ứng dụng myLocal.vn yêu cầu truy cập phương tiện & thư viện ảnh khi người dùng:

1. Thực hiện thay đổi ảnh đại diện

2. Chia sẻ ảnh và đoạn ghi hình đến người dùng khác sử dụng “Local Chat”

2. Lưu trữ

Ứng dụng myLocal.vn lưu trữ thông tin ảnh đại diện của người dùng để hiển thị và chia sẻ bên trong ứng dụng myLocal.vn. Ứng dụng cũng lưu trữ ảnh và đoạn ghi hình được gửi thông qua Local Chat, và cho phép người dùng tải xuống lại thiết bị của họ.

Trở về