CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM (Sau đây gọi tắt là “Asim Telecom” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của khách hàng thông qua website myLocal.vn.

Chúng tôi cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như nỗ lực hết sức trong việc sử dụng các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. 

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM không ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Trong trường hợp truy cập trái phép diễn ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Asim Telecom không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách của Asim Telecom trong việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website myLocal.vn, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây.

Điều 1: Loại dữ liệu thu thập và xử lý

1. Dữ liệu cơ bản

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có thể truy cập trên website hay ứng dụng điện thoại, tại trung tâm hỗ trợ khách hàng cũng như các đại lý, cửa hàng của Asim Telecom, Asim Telecom có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

2. Cookies và các công nghệ tương tự

Khi Quý khách sử dụng website hoặc ứng dụng điện thoại của Asim Telecom, chúng tôi thu thập thông tin của Quý khách thông qua cookies và các công nghệ tương tự. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng đọc Chính sách Cookies của Asim Telecom trên website hoặc ứng dụng điện thoại.

Điều 2: Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân

Asim Telecom thu thập các thông tin cá nhân nêu ở Điều 1 của Chính sách Bảo Mật Thông Tin này thông qua website và các đại lý khi Quý khách đăng ký sử dụng một hoặc nhiều ứng dụng của Asim Telecom trên điện thoại hay tương tác với Asim Telecom trên mạng xã hội, đăng ký nhận bản tin điện tử, đăng ký tham dự các sự kiện, cuộc thi, chương trình khuyến mại... Ngoài ra, Asim Telecom có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các đơn vị thành viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của Asim Telecom cũng như từ một số cơ quan hành chính công hay các tổ chức khác.

Điều 3: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân Quý khách cung cấp được sử dụng chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của Quý khách khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cụ thể, Asim Telecom thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách với các mục đích chính như sau:

1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ thích hợp tới Quý khách

Để quản lý và thực hiện hợp đồng dịch vụ, Asim Telecom xử lý các thông tin nêu ở trên (Điều 1) bao gồm họ tên, số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác để tiến hành cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Để thực hiện hợp đồng dịch vụ theo luật pháp quy định cũng như cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp, Asim Telecom chỉ thu thập và xử lý các thông tin cá nhân này sau khi đã nhận được sự đồng ý của Quý khách. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết chỉ sử dụng thông tin cho mục đích thực hiện hợp đồng dịch vụ và cung cấp mức dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp.

2. Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính

Asim Telecom thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ trên cơ sở tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về thuế theo quy định pháp luật.

3. Chăm sóc khách hàng

Asim Telecom sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Quý khách để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn; (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng; (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của khách hàng; (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng trên điện thoại của Asim Telecom; (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng; (vi) giải quyết khiếu nại của khách hàng.

4. Liên hệ với Quý khách

Asim Telecom sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với Quý khách nhằm gửi đến Quý khách các thông tin về dịch vụ và chương trình khách hàng thường xuyên, cũng như trả lời thắc mắc và giải quyết khiếu nại của Quý khách.

5. Tiếp thị trực tiếp

Asim Telecom có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích tiếp thị trực tiếp như: (i) gửi đến Quý khách thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Asim Telecom cũng như các đối tác; (ii) gửi đến Quý khách bản tin điện tử, khuyến mãi và các thông tin tiếp thị khác; (iii) phân tích chọn lọc các thông tin phù hợp với Quý khách; (iv) liên hệ để thông tin cho Quý khách về các chiến dịch tiếp thị nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Quý khách; (v) gửi đến Quý khách các thông tin quảng cáo cá nhân hóa và ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông thông qua email xác nhận; 

Asim Telecom chỉ gửi thông báo tiếp thị trực tiếp nêu trên khi có sự chấp thuận trước của Quý khách (chọn tham gia).

Quý khách có thể không chấp thuận việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với Asim Telecom.

Điều 4: Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Asim Telecom có thể chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng cho những người, tổ chức khác vì mục đích nêu tại Điều 3, bao gồm:

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ có thể truy cập trên website hay ứng dụng điện thoại, tại trung tâm hỗ trợ khách hàng cũng như các đại lý, cửa hàng của Asim Telecom, Asim Telecom có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau đây:

Điều 5: Cơ sở pháp lý về xử lý dữ liệu thông tin cá nhân

Asim Telecom xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trên cơ sở (i) có sự đồng ý trước của Quý khách, (ii) thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng dữ liệu trước khi ký hợp đồng, (iii) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc (iv) thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Asim Telecom.

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào theo quy định của Điều 7 dưới đây. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng lưu ý việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Quý khách trước khi rút. Ngoài ra, khi Quý khách từ chối cung cấp hoặc cung cấp một cách không đầy đủ hay không chính xác các thông tin được yêu cầu nhằm thực hiện hợp đồng hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Asim Telecom có thể sẽ không cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu. Khi xử lý thông tin cá nhân của Quý khách nhằm thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình và của bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo tính cân bằng giữa các quyền lợi này và các quyền lợi hợp pháp của Quý khách. Trong trường hợp cần thiết, Asim Telecom sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tác động tiêu cực cũng như ngăn chặn những hậu quả có khả năng gây ảnh hưởng tới Quý khách.

Điều 6: Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ của Asim Telecom trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết, hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Điều 7: Quyền của Quý khách đối với các dữ liệu được thu thập

1. Căn cứ vào luật hiện hành, Quý khách – chủ sở hữu dữ liệu cá nhân – có các quyền sau đây:

a. Quyền truy cập

Quý khách có quyền yêu cầu Asim Telecom xác nhận, vào bất cứ lúc nào, rằng một số dữ liệu cá nhân của Quý khách đã và đang được Asim Telecom xử lý. Đồng thời, Quý khách cũng có thể yêu cầu Asim Telecom cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.

b. Quyền chỉnh sửa

Quý khách có quyền yêu cầu Asim Telecom chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến Quý khách.

c. Quyền xóa

Quý khách có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình được Asim Telecom lưu trữ trong các trường hợp được quy định bởi luật pháp. Ví dụ như trong trường hợp dữ liệu cá nhân của Quý khách không còn cần thiết cho mục đích thu thập và xử lý ban đầu nữa, hay khi dữ liệu cá nhân của Quý khách có dấu hiệu bị xử lý một cách bất hợp pháp.

d. Quyền phản đối

Quý khách có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Asim Telecom xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

e. Quyền rút lại sự đồng ý

Khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách được thực hiện dựa trên sự đồng ý ban đầu của Quý khách, Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của Quý khách trước khi rút.

Trong trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý, Asim Telecom có thể sẽ không tiếp tục cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu.

f. Quyền khiếu nại

Quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Asim Telecom vi phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu qua đường bưu điện hoặc qua hòm thư điện tử đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Khi gửi yêu cầu, Quý khách lưu ý vui lòng cung cấp các thông tin nhận dạng cần thiết như họ tên, số điện thoại hay địa chỉ email để xác nhận danh tính của mình.

Điều 7: Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khỏi các nguy cơ do mất, trộm cắp, rò rỉ, làm giả hoặc bất cứ thiệt hại nào khác, nhân viên của Asim Telecom sử dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết bị vật lý như sau:

1. Thông tin cá nhân quan trọng được lưu trữ và quản lý dưới chế độ bảo vệ bằng mật khẩu trong phạm vi truy cập hạn chế.

2. Hiểu rõ các rủi ro về tấn công mạng, khả năng và mức độ nghiêm trọng mà các thiệt hại có thể gây ra đối với quyền và tự do cá nhân, Asim Telecom cam kết:

a. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khỏi rò rỉ hoặc thiệt hại do tấn công mạng hoặc virus máy tính gây ra;

b. Kiểm soát hệ thống truy cập treo và truy cập trái phép từ bên ngoài;

c. Triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức bảo mật phù hợp với rủi ro, bao gồm bút danh và mã hóa dữ liệu cá nhân;

d. Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn, sẵn sàng và phục hồi hiện tại của hệ thống cũng như dịch vụ xử lý thông tin;

e. Khôi phục tính sẵn sàng và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân một cách kịp thời trong trường hợp có sự cố vật lý hay kỹ thuật;

f. Đảm bảo quy trình thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo an ninh cho việc xử lý thông tin;

g. Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 8: Trao đổi với khách hàng và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về vi phạm dữ liệu cá nhân

1. Ngay khi phát hiện dữ liệu cá nhân của Quý khách bị vi phạm, Asim Telecom sẽ thông báo tới Quý khách và cơ quan có thẩm quyền. Việc thông báo này sẽ miêu tả bản chất vi phạm dữ liệu bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và bao gồm các thông tin sau:

a. Tên và thông tin liên hệ của Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu hoặc của bất kỳ điểm liên hệ nào mà Quý khách có thể yêu cầu thêm thông tin;

b. Miêu tả những hậu quả có thể có từ vi phạm;

c. Miêu tả các biện pháp mà đơn vị kiểm soát dữ liệu đã triển khai hoặc đề xuất triển khai để giải quyết vi phạm bao gồm các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi có thể có trong phạm vi cần thiết.

2. Asim Telecom có thể được miễn trách nhiệm thông báo tới Quý khách như quy định tại Điều 8.1 ở trên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a. Asim Telecom đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đối với các dữ liệu bị vi phạm, đặc biệt là các vi phạm làm cho dữ liệu cá nhân không thể truy cập được, ví dụ như dữ liệu cá nhân bị mã hóa.

b. Asim Telecom đã thực hiện tiếp các biện pháp để đảm bảo các vi phạm ở mức cao nêu ở Điều 9.1 sẽ không còn xảy ra trong tương lai.

c. Việc thông báo đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng. Trong trường hợp này, Asim Telecom sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc sử dụng các biện pháp tương tự, theo đó Quý khách vẫn nhận được thông tin một cách hiệu quả.

Điều 9: Thời gian có hiệu lực

Chính sách Bảo mật Thông tin này có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ...... năm 202......

Asim Telecom đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện một cách đầy đủ, cũng như các cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu đều tuân thủ Chính sách Bảo mật Thông tin này.

Asim Telecom bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật Thông tin này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên website của Asim Telecom cùng ngày cập nhật để Quý khách dễ dàng xác định được lần cập nhật cuối cùng.Mua ngay